شعبه پیروزی

سالن عقد همدم ،یکی از زیباترین و مجهزترین سالن‌های عقد واقع در خیابان نبرد می‌باشد